Categorie

Onderhoud

O

Remeha Avanta schoonmaken brander

R

Remeha Avanta schoonmaken brander
Remeha Avanta schoonmaken brander: houd bij het schoonmaken van de brander rekening met het volgende:
1. Maak de brander schoon met een zachte borstel.
2. Inspecteer de brander op eventuele beschadigingen of scheurtjes aan het oppervlak te detecteren. Vervang in geval van beschadigingen de brander.

Remeha Avanta vervangen ionisatie-/ontstekingselektrode

R

Remeha Avanta vervangen ionisatie-/ontstekingselektrode Remeha Avanta vervangen ionisatie-/ontstekingselektrode is nodig wanneer deze beschadigd of versleten is. Het vervangen van de ionisatie-/ontstekingselektrode doe je middels de volgende stappen: 1. Demonteer de kabelschoen van de elektrode en de aardingskabel Belangrijk De ontstekingskabel is aan de ontstekingselektrode bevestigd en mag dus...

Remeha Avanta controle en instelling verbranding

R

Remeha Avanta controle en instelling verbranding Remeha Avanta controle en instelling verbranding middels de volgende stappen: 1. Schroef de dop van het rookgasmeetpunt los. 2. Steek de meetsensor van de rookgasanalysator in de meetopening. 3. Meet het percentage O2 in de rookgassen. Voer een meting uit bij vollast en laaglast. Belangrijk: metingen moeten gedaan worden zonder frontmantel. Kijk...

Remeha Avanta controle verbranding

R

Remeha Avanta controle verbranding
Remeha Avanta controle verbranding gebeurt door meting van het O2-percentage in het rookgasafvoerkanaal. Kijk hier voor meer informatie over de controle en instelling van de verbranding.

Remeha Avanta controle ionisatiestroom

R

Remeha Avanta controle ionisatiestroom
Remeha Avanta controle ionisatiestroom middels de volgende 2 stappen:
1. Controleer de ionisatiestroom in vollast en laaglast. De waarde is na 1 minuut stabiel.
2. Reinig of vervang de ionisatie-/ontstekingselektrode, wanneer de waarde lager is dan 3 µA.
Kijk hier voor meer informatie voor het vervangen van de ionisatie-/ontstekingselektrode.