Remeha Avanta E7 storing

R

Remeha Avanta E7 storing

Een Remeha Avanta E7 storing wordt veroorzaakt door het ontbreken van water in de ketel of  de pomp draait niet.

De E7 storing kan verschillende oorzaken hebben.
Een te lage waterdruk en/of het waterpeil kan een een oorzaak zijn. Dit kan je nagaan door de waterdruk van de CV-installatie te controleren. Controleer daarnaast op op eventuele waterlekkages.

Daarnaast kan een E7 storing ook veroorzaakt worden doordat er geen doorstroming plaats vindt. Achterhaal deze oorzaak door de werking van de circulatiepomp van de CV-ketel te controleren: steek een schroevendraaier in de gleuf van de as van de circulatiepomp en draai de as meerdere malen van rechts naar links. Vervolgens controleer je de bedrading van de circulatiepomp.

Te veel lucht in de installatie kan eveneens een reden zijn voor een E7 storing. Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is.

Een laatste oorzaak van een Remeha Avanta E7 storing is een verkeerde pompbekabeling: controleer de elektrische aansluitingen.

Remeha Avanta E7 storing 1