Gasblok afstellen intergas : Code 5 Intergas

G

Het gasblok kan worden gecontroleerd met behulp van een rookgasanalyser. Door de rookgassen direct boven het toestel te meten, kan de juiste werking van het gasblok worden vastgesteld. Deze meting vindt plaats op zowel hoog- als laaglast. Als er een afwijking wordt waargenomen tijdens laaglast, kan deze worden gecorrigeerd door het gasblok opnieuw in te stellen.

Voormantel Intergas
 1. Schakel de ketel uit met de (I) toets.
  Op het service display verschijnt []
 2. Verwijder de voormantel de Intergas door het losdraaien van de 2 bevestigingsschroeven.

Meetprobe

Het gebruik van meetprobes kan ervoor zorgen dat een Intergas cv-ketel op de juiste manier wordt afgesteld en onderhouden. Dit kan leiden tot een efficiënte werking van het apparaat en kan helpen om storingen en problemen te voorkomen.

Meetprobe Interggas
 1. Verwijder de afdekdop X van het verbrandingsgasmeetpunt op de rookgasadapter boven het toestel.
 2. Plaats de meetprobe van de rookgasanalyzer in het verbrandingsgasmeetpunt.
  Belangrijk.
  • Verzeker u ervan dat de rookgasanalyzer gekalibreerd is. • • De opstart procedure van de rookgasanalyzer dient voltooid te zijn voordat de meetprobe in het verbrandingsgasmeetpunt wordt geplaatst.
  • De meetprobe dient het verbrandingsgas-meetpunt volledig af te dichten om een betrouwbare meting te waarborgen.
  • Het uiteinde van de meetprobe moet zich volledig in de rookgassen bevinden (midden van de rookgaspijp).

Gasblok op hooglast afstellen

Toegestaande tabel intergas op Hooglast gasblok
 1. Schakel het toestel in met de (I)toets.
 2. Schakel het toestel in op hooglast. Druk hiervoor de toets en gelijktijdig 2 maal de toets in totdat de hoofdletter H op het service display verschijnt.
  Belangrijk.
  • Verzeker u ervan dat de hoofdletter H op het service display verschijnt. Hiermee is zeker gesteld dat het toestel op de maximale belasting draait.
 3. Wacht tot de uitlezing van de rookgasanalyzer stabiel is (minimaal 3 minuten).
  Noteer de gemeten O2(H) of CO2(H) waarde.
  O2(H) = gemeten hooglast O2 waarde
  CO2(H) = gemeten hooglast CO2 waarde
 4. Controleer volgens tabel 2a dan wel tabel 2b of de gemeten hooglast O2(H) of CO2(H)
 5. waarde tussen de aangegeven boven en onder grenzen ligt.

Belangrijk
• Indien er bij hooglast een afwijking wordt geconstateerd, kan deze niet worden gecorrigeerd door het afstellen van het gasblok. In dat geval is het belangrijk om het toestel zorgvuldig te controleren op gasdichtheid en juistheid van toegepaste componenten, zoals de gasdoseerring en de ventilator inclusief venturi.

Gasblok op laaglast afstellen

Om de laaglast correctie uit te voeren, is het noodzakelijk dat zowel de hoog- als laaglast metingen zijn uitgevoerd. De gemeten O2(H) of CO2(H) waarde tijdens hooglast is van belang om de juiste waarde van de laaglast instelling te bepalen.

Intergas gasluchtregeling gasblok
instelwaarde intergas
 1. Verwijder de afdekschroef A van het gasblok zodat de instelschroef B bereikbaar wordt.
 2. Schakel het toestel in op laaglast. Druk hiervoor de toets en gelijktijdig 1 maal de toets in totdat de hoofdletter L op het service display verschijnt.
 3. Wacht tot de rookgasanalyzer uitlezing stabiel is (minimaal 3 minuten).
 4. Meet de O2(L) of CO2(L) waarde.
 5. Stel m.b.v. instelschroef B de juiste O2(L) of CO2(L) waarde in. Zie voor de juiste O2(L) instelwaarde tabel.

Een goed afgesteld gasblok is niet alleen belangrijk voor de efficiëntie van het toestel, maar ook voor de veiligheid. Een verkeerd afgesteld gasblok kan namelijk leiden tot koolmonoxidevergiftiging of zelfs tot een gasexplosie. Het is daarom belangrijk om het gasblok regelmatig te laten controleren en afstellen door een vakman.