CategoryAvanta

Regelmatig onderhoud van uw Remeha Avanta cv-ketel is essentieel om ervoor te zorgen dat deze veilig en efficiënt blijft werken. Hieronder vindt u enkele tips voor het onderhouden van uw Remeha Avanta cv-ketel:

Laat jaarlijks een onderhoudsbeurt uitvoeren door een erkende monteur. Tijdens deze onderhoudsbeurt zal de monteur de ketel schoonmaken, de onderdelen inspecteren en eventuele problemen oplossen.
Controleer regelmatig de waterdruk van de cv-ketel en vul indien nodig bij. Een te lage waterdruk kan leiden tot problemen met de werking van de ketel.
Controleer regelmatig of de radiatoren en leidingen warm worden. Als dit niet het geval is, kan er sprake zijn van lucht in de leidingen. Laat de monteur dit controleren en eventueel verhelpen.
Controleer regelmatig de rookgasafvoer op eventuele verstoppingen of lekkages. Dit is belangrijk voor de veiligheid en efficiëntie van de ketel.
Vervang tijdig de filters in de ketel. Een verstopt filter kan leiden tot problemen met de werking van de ketel en een hoger energieverbruik.
Zorg ervoor dat de cv-ketel voldoende ventilatie heeft en niet wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld meubels.

Het is belangrijk om alleen een erkende en gecertificeerde monteur te laten werken aan uw Remeha Avanta cv-ketel. Zo weet u zeker dat het onderhoud op de juiste manier wordt uitgevoerd en dat uw ketel veilig en efficiënt blijft werken.

Het bedieningspaneel van de Remeha Avanta

H

Werking Het bedieningspaneel van de Remeha Avanta cv-ketel bevindt zich meestal aan de voorzijde van de ketel en is voorzien van verschillende knoppen en indicatielampjes. Hieronder volgt een algemene beschrijving van de verschillende onderdelen van het bedieningspaneel: Aan/uit-knop: Hiermee kunt u de cv-ketel in- of uitschakelen. Reset-knop: Deze knop wordt gebruikt om eventuele storingen te...

Zuinig afstellen van de Remeha Avanta

Z

Instellingen Om de Remeha Avanta cv-ketel zo zuinig mogelijk afstellen, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen. Hieronder vindt u enkele tips om de efficiëntie van de cv-ketel te verbeteren en energie te besparen. Hoog rendement gaswandketelAvanta 24c – 28c – 35c Beschrijving van de parameters Fabrieksinstelling Parameters wijzigen De bedieningsautomaat van de ketel is...

Instelling van de gas-/luchtverhouding Remeha Avanta

I

Inbedrijfstelling Hoog rendement gaswandketelAvanta 24c – 28c – 35c InhoudsopgaveInbedrijfstellingAlgemeenHydraulisch circuitElektrische aansluitingenInbedrijfstellingsprocedureGasinstellingen Algemeen Volg de stappen uit de volgende paragrafen voor de inbedrijfstelling van de ketel. WaarschuwingStel de ketel niet in bedrijf als de aangeboden gassoort niet overeenkomt met de...

Onderhoud Remeha Avanta

O

Inspectie -en onderhoud Remeha Avanta Om ervoor te zorgen dat je Remeha Avanta ketel veilig en efficiënt blijft werken, is het van groot belang om regelmatig inspectie en onderhoud uit te voeren. Hieronder staan enkele tips voor het inspecteren en onderhouden van je Remeha Avanta ketel: Regelmatige visuele inspectie is belangrijk voor de veiligheid en prestaties van je Remeha Avanta ketel...

Remeha Avanta inbedrijfstelling na onderhoud

R

Remeha Avanta inbedrijfstelling na onderhoud

Remeha Avanta inbedrijfstelling na cv-ketel onderhoud:

1. Controleer de waterdruk van de cv-ketel.2. Vul de installatie met water.3. Ontlucht de installatie.4. Vul eventueel water bij.5. Controleer de gas- en wateraansluitingen op dichtheid.6. Neem de cv-ketel weer in bedrijf.

Remeha Avanta reiniging platenwarmtewisselaar

R

Remeha Avanta reiniging platenwarmtewisselaar Remeha Avanta reiniging platenwarmtewisselaar: afhankelijk van de koudwaterkwaliteit en de bedrijfswijze, kan er zich in de platenwarmtewisselaar kalk afzetten. Normaal gesproken volstaat een periodieke inspectie en eventuele reiniging. Factoren die dit interval kunnen beïnvloeden zijn: – Hardheid van het water – Samenstelling van de kalk...

Remeha Avanta schoonmaken warmtewisselaar

R

Remeha Avanta schoonmaken warmtewisselaar Maak de Remeha Avanta warmtewisselaar schoon middels de volgende stappen: 1. De voorplaat-isolatieschijf is een belangrijk onderdeel voor de veilige werking van de ketel en moet daarom in een goede staat zijn. Een beschadigde voorplaat-isolatieschijf kan leiden tot rookgaszijdige lekkage. – Controleer de voorplaat-isolatieschijf op scheurvorming...

Remeha Avanta controle brander

R

Remeha Avanta controle brander
Remeha Avanta controle brander: indien bij de controle van de verbranding ernstige afwijkingen worden gemeten, moet de brander worden gecontroleerd.
Demonteer de brander inclusief de voorplaat van de warmtewisselaar.
Voor meer informatie:
–  Schoonmaken van de brander
–  Demontage van de warmtewisselaarvoorplaat/vervanging van de voorplaat-isolatieschijf.

Remeha Avanta demontage warmtewisselaarvoorplaat-vervanging van de voorplaat-isolatieschijf

R

Remeha Avanta demontage warmtewisselaarvoorplaat-vervanging van de voorplaat-isolatieschijf Remeha Avanta demontage warmtewisselaarvoorplaat-vervanging van de voorplaat-isolatieschijf verricht je middels de volgende stappen. 1. Haal de luchtinlaatpijp van de venturi 2. Demonteer de kabelschoen van de elektrode en de aardingskabel. Belangrijk: De ontstekingskabel is aan de ontstekingselektrode...