Onderhoud Remeha Avanta

O

Inspectie -en onderhoud Remeha Avanta

Om ervoor te zorgen dat je Remeha Avanta ketel veilig en efficiënt blijft werken, is het van groot belang om regelmatig inspectie en onderhoud uit te voeren. Hieronder staan enkele tips voor het inspecteren en onderhouden van je Remeha Avanta ketel:

 1. Regelmatige visuele inspectie is belangrijk voor de veiligheid en prestaties van je Remeha Avanta ketel. Controleer regelmatig op zichtbare tekenen van slijtage, corrosie, lekkage, scheuren of barsten in leidingen en aansluitingen. Zorg ervoor dat er geen rommel of obstakels rond de ketel liggen en zorg voor voldoende ventilatie.
 2. Een ander belangrijk aspect van het onderhoud van je Remeha Avanta ketel is het regelmatig controleren van de waterdruk in de cv-installatie. Als de waterdruk te laag is, kan dit leiden tot problemen met de werking van de ketel. Controleer daarom regelmatig de waterdruk en vul het systeem bij als dit nodig is. De ideale waterdruk voor de Remeha Avanta ketel is 1,5 bar.
 3. Maak de buitenkant van de ketel regelmatig schoon om stof en vuil te verwijderen. Reinig ook de binnenkant van de ketel door de brander en warmtewisselaar schoon te maken.
 4. Laat uw ketel minstens eenmaal per jaar onderhouden door een erkende monteur. Dit omvat het controleren en schoonmaken van alle onderdelen, waaronder de brander, warmtewisselaar en ventilator. De monteur kan ook de gasdruk controleren, de ontstekings- en beveiligingssystemen testen en de ketel afstellen voor optimale prestaties.

Hoog rendement gaswandketel
Avanta

24c – 28c – 35c

Algemeen

Voer eenmaal per jaar een standaard inspectie- en onderhoudsbeurt aan de ketel uit.
Voer indien nodig specifieke onderhoudswerkzaamheden uit.

Opgelet

 • Erkend installateur
 • Altijd alle pakkingen vervangen
 • Originele reserveonderdelen
 • Jaarlijkse inspectie verplicht

Waarschuwing

De Remeha Avanta isolatie voorplaat van de warmte-wisselaar is een belangrijk onderdeel voor de veilige werking van de ketel en moet daarom in een goede staat zijn. Een beschadigde voorplaat-isolatieschijf kan leiden tot rookgaszijdige lekkage.

 • Controleer op scheurvorming, beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming
 • Vervang bij afwijkingen of twijfel
 • Adviseren om elke 2 jaar te vervangen voor optimale veiligheid

Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

Verricht bij een onderhoudsbeurt aan de CV-ketel altijd de hierna volgende standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.

Waarschuwing

De voorplaat-isolatieschijf van de Cv-ketel is een belangrijk onderdeel voor de veilige werking van de Cv-ketel en moet daarom in een goede staat zijn. Een beschadigde voorplaat-isolatieschijf kan leiden tot rookgaszijdige lekkage.

 • Controleer de voorplaat-isolatieschijf op scheurvorming, beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming. Vervang de voorplaat-isolatieschijf bij afwijkingen of twijfel
 • Voor een optimale veiligheid adviseren wij om de voorplaat isolatieschijf elke 2 jaar te vervangen

Gevaar voor elektrische schok

Zorg dat de ketel spanningsloos is. Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact.

Opgelet

 • Controleer of alle pakkingen goed geplaatst zijn (mooi vlak in de daarvoor bestemde groef betekent gasdicht).
 • Tijdens de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden mag water (druppels, spatten) nooit in contact komen met de elektrische onderdelen.

Openen van de frontmantel van de Remeha Avanta

Overzicht hoe een frontmantel tijdens de inspectie onderhoud van een Remeha Avanta te verwijderen
 1. Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
 2. Sluit de gaskraan van de ketel.
 3. Draai de 2 schroeven aan de onderzijde van de frontmantel los.
 4. Verwijder de frontmantel.

Thermische beveiliging tijdens het onderhoud van de Remeha Avanta

Controleer of de thermische beveiliging is bevestigd bij inspectie onderhoud van een Remeha Avanta
 1. Controleer of de thermische beveiliging is bevestigd:
  1.1. Als de thermische beveiliging bevestigd is: Controleer de voorplaat-isolatieschijf op scheurvorming, beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming. Vervang de voorplaat isolatieschijf bij afwijkingen of twijfel.
  1.2. Als de thermische beveiliging ontbreekt: Geadviseerd wordt om de thermische beveiliging te bevestigen en de voorplaat isolatieschijf te vervangen.

Belangrijk
Neem contact op met de fabrikant voor verkoop van serviceonderdelen.

Voor meer informatie, zie:
Demonteer de warmtewisselaarvoorplaat en vervang de voorplaat-isolatieschijf.

Remeha Avanta belangrijk om de waterdruk te controleren

 1. Controleer de waterdruk.
  De waterdruk moet minimaal 0,8 bar en maximaal 2,0 bar zijn.
 2. Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar: vul de CV-installatie bij.

Rookgasafvoer- en luchttoevoeraansluitingen te controleren

Controle (parallel) rookgasafvoer en luchttoevoer bij inspectie onderhoud van een Remeha Avanta
Controle (parallel) rookgasafvoer en luchttoevoer
Controle (concentrisch)rookgasafvoer en luchttoevoer bij inspectie onderhoud van een Remeha Avanta
Controle (concentrisch)rookgasafvoer en luchttoevoer
 1. Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op conditie en dichtheid.

Sifon van de Remeha Avanta reinigen

Reinigen van de sifon
 1. Demonteer de sifon.
 2. Reinig de sifon.
 3. Vul de sifon met water tot aan de markeringsstreep.
 4. Monteer de sifon.

Gevaar
Zorg ervoor dat de sifon altijd voldoende gevuld is met water om te voorkomen dat er rookgassen in de kamer komen.

Controleer de ionisatiestroom met een multimeter

 1. Controleer de ionisatiestroom in vollast en laaglast.
  De waarde is na 1 minuut stabiel.
 2. Reinig of vervang de ionisatie-/ontstekingselektrode, wanneer de waarde lager is dan 3 µA.
  Voor meer informatie, zie
  Vervanging van de ionisatie-/ontstekingselektrode.

Controle van de verbranding

De verbrandingstechnische controle wordt uitgevoerd door het meten van het percentage O2 in het rookgasafvoerkanaal.
Voor meer informatie, zie
Controle en instelling van de verbranding, pagina.

Controle van de brander

Als er bij de controle van de verbranding ernstige afwijkingen worden gemeten, dient de brander te worden gecontroleerd.

 1. Demonteer de brander inclusief de voorplaat van de warmtewisselaar.

Voor meer informatie, zie
Schoonmaken van de brander,
Demontage van de warmtewisselaar voorplaat/Vervanging van de voorplaat-isolatieschijf

Controle van de warmtewisselaar

 1. Controleer de warmtewisselaar.
  Voor meer informatie, zie
  Schoonmaken van de warmtewisselaar

Controle van de venturi

Als er een terugslagklep is gemonteerd in de ketel (bij overdruksystemen), moet de werking ervan worden gecontroleerd.:

 1. Verwijder de luchtinlaatdemper en controleer de venturi op corrosie (witte vlekjes).
 2. Zichtbare corrosie duidt op lekkage van de terugslagklep: vervang de terugslagklep.

Specifieke onderhoudswerkzaamheden

Voer specifieke onderhoudswerkzaamheden uit als dit nodig blijkt te zijn na de standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Ga als volgt te werk bij de specifieke onderhoudswerkzaamheden:

Vervanging van de ionisatie-/ontstekingselektrode

Vervanging van de ionisatie-/ontstekingselektrode bij onderhoud Remeha Avanta

Vervang de ionisatie- / ontstekingselektrode indien deze beschadigd of versleten is.

 1. Demonteer de kabelschoen van de elektrode en de aardingskabel
  Belangrijk
  De ontstekingskabel is aan de ontstekingselektrode bevestigd en mag dus niet verwijderd worden.
 2. Draai de 2 schroeven los. Verwijder het geheel.
 3. Plaats de nieuwe ontstekingselektrode en leid hem voorzichtig door de betreffende opening in de voorplaat-isolatieschijf.

Demontage van de warmtewisselaar voorplaat/ Vervanging van de voorplaat-isolatieschijf

Plaats een nieuwe pakking tussen de voorplaat en de warmtewisselaar.
 1. Haal de luchtinlaatpijp van de venturi
 2. Demonteer de kabelschoen van de elektrode en de aardingskabel.
  Belangrijk
  De ontstekingskabel is aan de ontstekingselektrode bevestigd en mag dus niet verwijderd worden.
 3. Draai de 2 schroeven los. Verwijder de ontstekingselektrode.
 4. Draai de moer voor het aansluiten van het gasblok los.
 5. Verwijder de moeren van de voorplaat van de warmtewisselaar.
 6. Haal de voorplaat van de warmtewisselaar met ventilator en brander voorzichtig ca. 10 cm recht naar voren.
 7. Maak de stekker van de ventilator los.
  Opgelet
  Wees voorzichtig met de voor- en achterplaat van de warmtewisselaar, deze mogen niet in contact met water komen.
 8. Neem de voorplaat volledig weg.
  Opgelet
  De voorplaat-isolatieschijf is een belangrijk onderdeel voor de veilige werking van de ketel en moet daarom in een goede staat zijn. Een beschadigde voorplaat-isolatieschijf kan leiden tot rookgaszijdige lekkage.
  – Controleer de voorplaat-isolatieschijf op scheurvorming, beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming. Vervang de voorplaat-isolatieschijf bij afwijkingen of twijfel.
  – Voor een optimale veiligheid wordt geadviseerd om de voorplaat-isolatieschijf elke 2 jaar te vervangen.
 9. Verwijder de pakking tussen de voorplaat en de warmtewisselaar.
 10. Verwijder voorzichtig de oude isolatiesteen voorplaat.
 11. Plaats voorzichtig de nieuwe isolatiesteen voorplaat.
 12. Plaats de (nieuwe) ontstekingselektrode en leidt hem voorzichtig door de betreffende opening in de voorplaat-isolatieschijf.
 13. Plaats een nieuwe pakking tussen de voorplaat en de warmtewisselaar.
  Opgelet
  Plaats de vlakke kant van de pakking in de groef.
 14. Ga voor het monteren in de omgekeerde volgorde te werk.

Schoonmaken van de brander

Schoonmaken van de brander Remeha Avanta
 1. Maak de brander schoon met een zachte borstel.
 2. Inspecteer de brander op eventuele beschadigingen of scheurtjes aan het oppervlak te detecteren. Vervang in geval van beschadigingen de brander.

Schoonmaken van de warmtewisselaar

Schoonmaken van de warmtewisselaar

Waarschuwing

Gezondheidsrisico door het loskomen van fijnstof van de achterplaat.

 • Reinig de warmtewisselaar alleen met een zachte borstel en water.
 • Vermijd contact met de achterplaat.
 • Gebruik geen staalborstel, stofzuiger of perslucht.
 1. De voorplaat-isolatieschijf is een belangrijk onderdeel voor de veilige werking van de ketel en moet daarom in een goede staat zijn. Een beschadigde voorplaat-isolatieschijf kan leiden tot rookgaszijdige lekkage.
  1.1. Controleer de voorplaat-isolatieschijf op scheurvorming, beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming.
  Vervang de voorplaat-isolatieschijf bij afwijkingen of twijfel.
  1.2. Voor een optimale veiligheid adviseren wij om de voorplaatisolatieschijf elke 2 jaar te vervangen.
  1.3. Controleer of het gedeelte goed past en de juiste positie ten opzichte van de warmtewisselaar (concentrisch) heeft, alvorens terug te plaatsen.
  Opgelet
  Wees voorzichtig met de voor- en achterplaat van de warmtewisselaar, deze mogen niet in contact met water komen.
 2. Controleer het isolerende gedeelte op de achterplaat van de warmtewisselaar op beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd, moet de
  gehele warmtewisselaar vervangen worden.
 3. Ontkalk de warmtewisselaar om een optimale werking te verzekeren.
 4. Reinig de binnenkant van de warmtewisselaar met een zachte borstel en verwijder het restafval door het voorzichtig met water weg te spoelen.

Reiniging van de platenwarmtewisselaar

Afhankelijk van de kwaliteit van het koude water en de bedrijfsomstandigheden kan er kalkafzetting optreden in de platenwarmtewisselaar. Over het algemeen is periodieke inspectie en reiniging voldoende. Er zijn echter factoren die dit interval kunnen beïnvloeden, zoals:

 • Hardheid van het water
 • Samenstelling van de kalk
 • Aantal bedrijfsuren van de ketel
 • Tapgedrag
 • Ingestelde tapwatertemperatuur
Reinigen van de
platenwarmtewisselaar

Als het nodig is om de platenwarmtewisselaar schoon te maken, volg dan deze stappen:

 1. Onderbreek de elektrische voeding en de gastoevoer van de ketel.
 2. Sluit de aanvoer van het koud water.
 3. Tap de ketel af.
 4. Draai de 2 schroeven los.
 5. Verwijder de warmtewisselaar.
 6. Reinig de platenwarmtewisselaar met een ontkalkingsmiddel
  (bijvoorbeeld citroenzuur met een pH-waarde van ca. 3). Spoel na de
  reiniging grondig na met leidingwater.
 7. Demonteer de flowsensor.
 8. Reinig of vervang indien nodig de flowcartridge.
 9. Bouw alle onderdelen weer in.

Inbedrijfstelling na onderhoud

Opgelet

 • Vervang bij inspectie- of onderhoudswerkzaamheden altijd alle pakkingen bij de gedemonteerde onderdelen.
 • Vergeet niet de stekker van de ventilator terug te plaatsen.
 • Controleer of de pakking tussen de voorplaat en de warmtewisselaar goed geïnstalleerd is.
 1. Controleer de waterdruk.
 2. Vul de installatie met water.
 3. Ontlucht de installatie.
 4. Vul eventueel water bij.
 5. Controleer de gas- en wateraansluitingen op dichtheid.
 6. Neem de ketel weer in bedrijf.

Voeg opmerking