CategoryRemeha

Remeha CV-ketels kunnen verschillende soorten storingen vertonen, afhankelijk van het model en de leeftijd van de ketel. Hier zijn enkele veelvoorkomende storingen bij Remeha CV-ketels:

Storing E10: dit is een veelvoorkomende storing die duidt op een probleem met de waterdruk in de ketel. Dit kan worden veroorzaakt door een lekkage of een defecte vulkraan. Controleer de waterdruk in de ketel en vul indien nodig bij.
Storing E5: deze storing duidt op een probleem met de brander. Dit kan worden veroorzaakt door een gebrek aan gasdruk of een defecte ontsteking. Laat een monteur de ketel nakijken om het probleem op te lossen.
Storing E7: deze storing duidt op een probleem met de ventilator. Dit kan worden veroorzaakt door een verstopte ventilator of een defecte ventilatormotor. Laat een monteur de ketel nakijken om het probleem op te lossen.
Storing E1: deze storing duidt op een probleem met de waterdruk in het systeem. Dit kan worden veroorzaakt door een lekkage of een defecte drukmeter. Controleer de waterdruk in het systeem en vul indien nodig bij.
Storing E9: deze storing duidt op een probleem met de watercirculatie in het systeem. Dit kan worden veroorzaakt door een verstopte leiding of een defecte circulatiepomp. Laat een monteur de ketel nakijken om het probleem op te lossen.

Het is belangrijk om storingen in de CV-ketel zo snel mogelijk op te lossen om de veiligheid en efficiëntie van de ketel te garanderen. Raadpleeg altijd een professionele monteur als u problemen ondervindt met uw Remeha CV-ketel.

Remeha Avanta bij storing

R

Bij storing Als de Remeha Avanta cv-ketel een storing aangeeft, is het belangrijk om snel actie te ondernemen om de veiligheid en efficiëntie van de ketel te waarborgen. Een storing kan verschillende oorzaken hebben, zoals een probleem met de watertemperatuur- of aanvoertemperatuursensor, ontsteking, waterdruk of ventilator. Als eerste stap is het belangrijk om de handleiding van de ketel te...

Remeha Avanta E13 storing

R

Remeha Avanta E13 storing Een Remeha Avanta E13 storing kan meerdere oorzaken hebben. Er kan een probleem zijn met de sensor, deze is niet of slecht aangesloten of er is een bedradingsfout. Controleer de aansluiting sensoren en de bedrading. Een E13 storing kan ook veroorzaakt worden door een defect automaat. Vervang de beveiligingsautomaat. De smeltbeveiliging van de warmtewisselaar kan...

Remeha Avanta E12 storing

R

Remeha Avanta E12 storing

Een Remeha Avanta E12 storing wordt weergegeven wanneer er problemen zijn met de warmteterugwinunit.

Controleer bij een E12 storing de aansluiting van de warmteterugwineenheid in verband met de parameter P22.

Remeha Avanta E10 storing : 6 essentiële tips

R

Oorzaak en oplossing van een Remeha Avanta E10 storing De Remeha Avanta E10 storing is een foutcode die aangeeft dat er een probleem is met de watertoevoer naar de ketel. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een verstopte leiding, een defecte Circulatiepomp, een gesloten afsluiter of een probleem met de waterdruk. Het is essentieel om de Remeha Avanta E10 storing zo snel...

Remeha Avanta E9 storing : 5 essentiële tips

R

Oorzaak en oplossing van een Remeha Avanta E9 storing Wanneer je te maken krijgt met een Remeha Avanta E9 storing, dan wijst dit op een probleem met de waterdruk in het verwarmingssysteem. Deze storing kan verschillende oorzaken hebben, zoals een defecte druksensor, een lek in het systeem of een probleem met de wateraanvoer. Gelukkig zijn er verschillende stappen die je kan ondernemen om deze...

Remeha Avanta E2 storing

R

Remeha Avanta E2 storing Een Remeha Avanta E2 storing heeft te maken met de Retourtemperatuur > Aanvoertemperatuur De E2 storing kan verschillende oorzaken hebben. Een te lage waterdruk en/of het waterpeil kan een een oorzaak zijn. Dit kan je nagaan door de waterdruk van de CV-installatie te controleren. Daarnaast kan een E2 storing ook veroorzaakt worden doordat er geen doorstroming plaats...

Remeha Avanta E8 storing

R

Remeha Avanta E8 storing Een Remeha Avanta E8 storing wordt veroorzaakt door een defecte ventilator. De E8 storing kan 2 oorzaken hebben. Bij de eerste oorzaak werkt de ventilator niet, controleer dan de goede werking en de bekabeling van de ventilator. Bij de tweede oorzaak stopt de ventilator niet of het weergegeven toerental is onjuist. Controleer dan wederom de goede werking en de bekabeling...

Remeha Avanta E7 storing : 6 essentiële tips

R

Oorzaak en oplossing van een Remeha Avanta E7 storing Een Remeha Avanta E7 storing kan verschillende oorzaken hebben, zoals een gebrek aan water in de ketel of een niet-functionerende pomp. Hieronder vindt u enkele oplossingen voor de meest voorkomende problemen. Als u last heeft van een Remeha Avanta E7 storing, is het belangrijk om de waterdruk van uw CV-installatie te controleren. Een te lage...