Remeha Avanta bij storing

R

Bij storing

Als de Remeha Avanta cv-ketel een storing aangeeft, is het belangrijk om snel actie te ondernemen om de veiligheid en efficiëntie van de ketel te waarborgen. Een storing kan verschillende oorzaken hebben, zoals een probleem met de watertemperatuur- of aanvoertemperatuursensor, ontsteking, waterdruk of ventilator.

 1. Als eerste stap is het belangrijk om de handleiding van de ketel te raadplegen om te achterhalen wat de storingscode betekent en wat u kunt doen om de storing te verhelpen. In sommige gevallen kan het probleem worden opgelost door de instructies in de handleiding te volgen, bijvoorbeeld door de waterdruk bij te vullen of de ontsteking te controleren.
 2. Als het probleem niet kan worden opgelost door de instructies in de handleiding te volgen, is het belangrijk om een professionele monteur te raadplegen. Een professionele monteur heeft de kennis en expertise om het probleem op te lossen en ervoor te zorgen dat uw cv-ketel weer veilig en efficiënt werkt.
 3. Het is belangrijk om de veiligheidsinstructies te volgen bij het omgaan met de cv-ketel. Schakel de ketel uit en sluit de gastoevoer af als u vermoedt dat er een probleem is. Raak de ketel niet aan als u niet zeker weet wat u doet.
 4. Door snel actie te ondernemen bij een storing van uw Remeha Avanta cv-ketel kunt u onveilige situaties en verdere schade voorkomen. Raadpleeg altijd de handleiding en/of een professionele monteur om de storingscode op te lossen.

Hoog rendement gaswandketel
Avanta

24c – 28c – 35c

Storing bij een Avanta

Tijdelijke blokkering Remeha Avanta

Een tijdelijke blokkering is een status van de ketel die kan optreden als gevolg van een ongewone toestand. Als de ketel geblokkeerd is, wordt dit aangegeven door een blokkeercode (code 9) op het display. De besturingsautomaat zal vervolgens een aantal pogingen doen om de ketel opnieuw op te starten.

Als de oorzaak van de blokkering is weggenomen, zal de ketel automatisch weer in bedrijf gaan. Het is belangrijk om de oorzaak van de blokkering te achterhalen en op te lossen om ervoor te zorgen dat de ketel veilig en efficiënt blijft werken.

CodeBeschrijving
05Blokkeringsstijd (3 tot 10 minuten):

De vastgestelde aanvoertemperatuur is te snel bereikt terwijl er nog warmtevraag over is
08Stand-by:

Gemeten aanvoertemperatuur T1 > Gewenste aanvoertemperatuur (Tset). De ketel start automatisch opnieuw wanneer de aanvoertemperatuur lager is dan de gewenste aanvoertemperatuur
09Blokkering:

Maximale temperatuur van het reservoir overschreden
De restwarmte ΔT tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur is > 45°C

De maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur is overschreden
Geen doorstroming. De waterdruk en/of het waterpeil zijn te laag
Blokkeeringang ketel: brug over de klemmen 1 en 2 van de connector X6 open
Blokkeringscodes

Vergrendelingsstoring Remeha Avanta

Wanneer na diverse startpogingen van de besturingsautomaat de
blokkeringscondities nog bestaan, dan gaat de ketel in vergrendeling (ook wel storing genoemd). De ketel vergrendelt ook, als er ergens in de ketel een storing wordt gesignaleerd. Bij een storing geeft de display om en om de letter E en de storingscode weer.

Druk 3 seconden op de R toets. Indien de storingscode nog steeds op het scherm aanwezig is, moet de aard van de storing gezocht worden.

CodeOmschrijving
E0Storing aanvoer- of retoursensor.
E1Aanvoertemperatuur > Maximale werktemperatuur.
E2Retourtemperatuur > Aanvoertemperatuur.
E3Bedieningspaneel.
E4Na maximaal 5 startpogingen geen vlamvorming.
E5Na maximaal 5 startpogingen geen vlamvorming.
E6Ongewenste vlamvorming.
E7Geen water in de ketel of pomp draait niet.
E8Ventilator defect.
E9Geen water in de ketel.
E10Geen water in de ketel of pomp draait niet.
E11Luchtkasttemperatuur te hoog.
E12Warmteterugwinunit.
E13Thermische beveiliging is aangesproken.
E43Grenzen van de parameters.
E44Grenzen van de parameters.
E45Grenzen van de parameters.
(1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.

Storingsgeheugen

Het bedieningspaneel heeft een storingsgeheugen waarin de laatste 16 storingen en hun gegevens worden opgeslagen.

Uitlezen storingsgeheugen

Uitlezen storingsgeheugen Remehsa Avanta Storingen
 1. Druk op de toets Enter. Houd deze ingedrukt en druk gelijkertijd op de R toets totdat C : 0 in de display verschijnt.
 2. Voer de speciale toegangscode 88 in met de + of toetsen.
 3. Druk op de toets Enter .
  Afwisselend verschijnt ER en bijvoorbeeld 2 (laatst opgetreden storing).
 4. Met de toetsen + of kan de storingslijst doorgebladerd worden.
 5. Druk op de toets Enter .
  Hiermee worden de details van de storingen weergegeven:

  E = Storingscode + Laatst opgetreden storing
  ST = Statuscode + Storingscode
  n = Aantal keren dat de storing is voorgekomen
  T1 = Aanvoertemperatuur
  T2 = Retourtemperatuur

  Deze gegevens worden cyclisch weergegeven.
 6. Druk op de toets R om de weergavecyclus te onderbreken.
  Afwisselend verschijnt en bijvoorbeeld (laatst opgetreden
  storing).
 7. Met de toetsen + of kan de storingslijst doorgebladerd worden.

Wissen storingsgeheugen

Wissen storingsgeheugen Remehsa Avanta Storingen

Het laatste bericht van de lijst Er : CL wordt weergegeven.

 1. Druk op de toets Enter.
  De display toont 0.
 2. Druk op de toets +.
 3. Stel de parameter 0 in op 1.
 4. Druk op de toets Enter om het storingsgeheugen te wissen.
 5. Druk 1 maal op de toets R om het storingsgeheugen te verlaten.