Het bedieningspaneel van de Remeha Avanta

H

Werking

Het bedieningspaneel van de Remeha Avanta cv-ketel bevindt zich meestal aan de voorzijde van de ketel en is voorzien van verschillende knoppen en indicatielampjes. Hieronder volgt een algemene beschrijving van de verschillende onderdelen van het bedieningspaneel:

 1. Aan/uit-knop: Hiermee kunt u de cv-ketel in- of uitschakelen.
 2. Reset-knop: Deze knop wordt gebruikt om eventuele storingen te resetten.
 3. Temperatuurregeling: Hiermee kunt u de temperatuur van het water dat naar de radiatoren en de warmwatervoorziening gaat, instellen.
 4. Drukknoppen: Deze knoppen worden gebruikt om door het menu te navigeren en verschillende instellingen van de cv-ketel te wijzigen.
 5. Display: Hier wordt informatie weergegeven over de status van de cv-ketel, zoals de temperatuur van het water, de ingestelde temperatuur en eventuele storingen.
 6. Indicatielampjes: Deze lampjes geven aan of de cv-ketel in bedrijf is, of er een storing is en of de warmwatervoorziening actief is.

Het is belangrijk om de handleiding van de Remeha Avanta te raadplegen voor specifieke informatie over het bedieningspaneel en de bediening van de cv-ketel.

Avanta
Hoog rendement gaswandketel

24c – 28c – 35c

Gebruik van het bedieningspaneel

Bedieningspaneel Remeha Avanta

1 Display
2 Resettoets
3 Toets
4 Toets +
5 [Enter] of toets

De display heeft twee posities en geeft informatie over de bedrijfssituatie van de ketel en eventuele storingen. Er kunnen cijfers, punten en/of letters verschijnen.

Wanneer er 3 minuten lang niet op een toets is gedrukt, licht er bij de ’ketel in rust’ slechts een punt op. In geval van een storing blijft de bijbehorende code weergegeven. Is de ketel in bedrijf, dan lichten er twee punten op.

Door op een willekeurige toets te drukken wordt de bij de huidige
werkingstoestand van de CV-ketel behorende code weergegeven.

Opstarten

Ga voor het opstarten van de ketel als volgt te werk:

 1. Open de gaskraan van de ketel.
 2. Steek de stekker van de ketel in het stopcontact.
 3. Het opstartprogramma begint en kan niet onderbroken worden.
  Tijdens de opstartcyclus, geeft de display de volgende informatie:
  F : XX Software versie
  F : XX Parameter versie
  De versienummers worden afwisselend weergegeven.
 4. Er wordt automatisch een ontluchtingscyclus van 3 minuten uitgevoerd.
 5. Als de opstartcyclus is afgelopen, toont de display 0 . De ketel is nu operationeel.

Uitschakelen

Indien de CV-installatie lange tijd niet gebruikt wordt, wordt het
aanbevolen de ketel spanningsloos te maken.

 1. Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
 2. Sluit de gasaanvoer af.
 3. Houd de ruimte vorstvrij.

Vorstbeveiliging

Opgelet

 • Tap de ketel en de CV-installatie af, als je voor langere tijd geen gebruik maakt van de woning of het gebouw en er kans is op vorst.
 • De vorstbeveiliging werkt niet als de ketel buiten bedrijf is.
 • De ingebouwde ketelbeveiliging werkt alleen voor de ketel en niet voor de installatie en radiatoren.
 • Open de kranen van alle op de installatie aangesloten
  radiatoren.
 1. Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C.
 2. Zet de ketel in de ECO-stand met behulp van parameter P4, de warmhoudstand is hierdoor uitgeschakeld.

Als het CV-water in de ketel te ver in temperatuur daalt, treedt de
ingebouwde ketelbeveiliging in werking. Deze werkt als volgt:

 • Bij een watertemperatuur lager dan 7°C start de circulatiepomp.
 • Bij een watertemperatuur lager dan 4°C start de ketel.
 • Bij een watertemperatuur hoger dan 10°C slaat de ketel af draait de circulatiepomp na (15 minuten).

Om bevriezing van de installatie en radiatoren in vorstgevoelige ruimten (bijvoorbeeld een garage) te voorkomen, kan er op de ketel een vorstthermostaat worden aangesloten.