Zuinig afstellen van de Remeha Avanta

Z

Instellingen

Om de Remeha Avanta cv-ketel zo zuinig mogelijk afstellen, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen. Hieronder vindt u enkele tips om de efficiëntie van de cv-ketel te verbeteren en energie te besparen.

Hoog rendement gaswandketel
Avanta

24c – 28c – 35c

Beschrijving van de parameters

Fabrieksinstelling

Beschrijving van de parameters afstellen Remeha Avanta avanta

Parameters wijzigen

De bedieningsautomaat van de ketel is ingesteld op de meest voorkomende CV-installaties. Met deze instellingen zal praktisch elke CV installatie goed werken. De gebruiker of de installateur kan de parameters naar eigen wens optimaliseren.

Opgelet
Wijziging van de fabrieksinstellingen kan de werking van de ketel nadelig beïnvloeden.

Wijzigen van parameters op gebruikersniveau

Parameters op gebruikersniveau afstellen Remeha Avanta avanta

De parameters op gebruikersniveau (zie parametertabel) kunnen door de gebruiker naar behoefte gewijzigd worden.

 1. Druk op de toets Enter.
  De code P1 verschijnt .
 2. Druk nogmaals op de toets Enter.
  De ingestelde waarde 75 verschijnt.
 3. Druk op de toets + of om de waarde te wijzigen. In dit voorbeeld met de toets naar 60 °C.
 4. Druk op de Enter toets om de waarde te bevestigen.
 5. Stel eventueel andere parameters in door ze te selecteren met behulp van de toetsen + of .
 6. Druk 2 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te keren naar de bedrijfsweergave.

Wijzigen van parameters op installateursniveau

afstellen Remeha Avanta avanta Parameters op installateursniveau

Parameters op installateursniveau (zie parametertabel) mogen uitsluitend door een erkend installateur gewijzigd worden. Om ongewenste instellingen te voorkomen, zijn sommige parameters alleen te wijzigen na invoering van de speciale toegangscode 12.

 1. Druk op de toets Enter en gelijkertijd kort op de toets R.
  De symbolen C en 0 worden weergegeven.
 2. Druk meerdere malen op de toets + totdat de code 12 wordt weergegeven.
 3. Druk op de toets Enter.
  De code P1 verschijnt
 4. Druk nogmaals op de toets Enter.
  De ingestelde waarde 75 verschijnt.
 5. Druk op de toets + of om de waarde te wijzigen. In dit voorbeeld met de toets – naar 70°C.
 6. Druk op de toets Enter om de waarde te bevestigen.
 7. Stel eventueel andere parameters in door ze te selecteren met behulp van de toetsen + of .
 8. Druk 2 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te keren naar de bedrijfsweergave.

Instelling van de maximale belasting voor CV-bedrijf

Zie grafieken voor de relatie tussen belasting en toerental bij aardgas. Het toerental kan gewijzigd worden met behulp van parameter P17.

Belasting Avanta 24c
Belasting Avanta 24c

F Fabrieksinstelling
M Maximum
Q Vermogen (kW)
R Ventilator toerental (omw/min)

Belasting Avanta 28c
Belasting Avanta 28c

F Fabrieksinstelling
M Maximum
Q Vermogen (kW)
R Ventilator toerental (omw/min)

Belasting Avanta 35c
Belasting Avanta 35c

F Fabrieksinstelling
M Maximum
Q Vermogen (kW)
R Ventilator toerental (omw/min)

Terug naar de fabrieksinstellingen

Fabrieksinstellingen terugzetten
 1. Druk op de toets Enter en gelijkertijd kort op de toets R.
  De symbolen C en 0 worden weergegeven.
 2. Druk meerdere malen op de toets + totdat de code 12 wordt weergegeven.
 3. Druk op de toets Enter .
  De code P 1 verschijnt.
 4. Druk op de toets Enter.
  De code df x verschijnt.
 5. Druk meerdere malen op de + toets totdat het symbool P df
  wordt weergegeven.
 6. Voer voor het herstellen van de fabrieksinstellingen de waarde X in met behulp van de toets + of .
 7. Druk op de toets Enter om de waarde te bevestigen.
  De code verschijnt.
 8. Voer voor het herstellen van de fabrieksinstellingen de waarde Y in met behulp van de toets + of .
 9. Druk op de toets om de waarde te bevestigen.
  Opgelet
  Voor de parameters P17 t/m P20 kunnen andere waarden gelden, bijvoorbeeld door toepassing van propaan. Deze waarden worden niet automatisch teruggezet, de parameters staan op de fabrieksinstelling!

Uitschakelen van de centrale verwarming

Centrale verwarming uitschakelen
 1. Druk op de toets Enter.
  De code P1 verschijnt.
 2. Druk 2 maal op de toets +.
  De code P3 verschijnt.
 3. Druk op de toets Enter.
  De instelling van verwarming en sanitair warm water verschijnt.
 4. Druk op de toets + of om de waarde te wijzigen. Stel de
  parameter P3 in op 0 (centrale verwarming uit en sanitair warmwater aan).
 5. Druk om te bevestigen op de toets Enter.
  De code P3 verschijnt.
 6. Druk 1 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te keren naar de bedrijfsweergave.

Uitschakelen van de centrale verwarming en productie sanitair warm water

Centrale verwarming en productie
sanitair warm water uitschakelen
 1. Druk op de toets Enter.
  De code P1 verschijnt.
 2. Druk 2 maal op de toets +.
  De code P3 verschijnt.
 3. Druk op de toets Enter.
  De instelling van verwarming en sanitair warm water verschijnt.
 4. Druk op de toets + of om de waarde te wijzigen. Stel de
  parameter in P3 op 0 (centrale verwarming en sanitair warm water uit).
 5. Druk om te bevestigen op de toets Enter.
  De code P3 verschijnt.
 6. Druk 1 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te keren naar de bedrijfsweergave.

Weergave van de gemeten waarden

Uitlezen waarden

In het gebruikersniveau kunnen de volgende waarden worden uitgelezen:

 1. Druk meerdere malen achter elkaar op de toets + om de diverse instellingen voorbij te laten komen:
  1.1. T1 = Aanvoertemperatuur (°C)
  1.2. T2 = Retourtemperatuur (°C)
  1.3. FL = Ionisatiestroom (μA)
  1.4. nF = Ventilator toerental (omw/min)
 2. Druk 1 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te keren naar de bedrijfsweergave.

Voeg opmerking