CategoryRemeha

Het onderhoud van een Remeha cv-ketel is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de ketel veilig en efficiënt blijft werken. Hieronder volgen enkele belangrijke onderhoudstaken voor een Remeha cv-ketel:

Laat uw Remeha cv-ketel minstens één keer per jaar onderhouden door een erkende vakman. De vakman zal de cv-ketel grondig inspecteren, reinigen en indien nodig reparaties uitvoeren. Hierbij wordt ook de gasdruk, de vlam en de rookgasafvoer gecontroleerd.

Controleer regelmatig de waterdruk van uw Remeha cv-ketel. De optimale waterdruk voor de meeste Remeha cv-ketels is tussen de 1,5 en 2 bar. Als de waterdruk te laag is, kan dit leiden tot problemen met de verwarming en warm water. Als de waterdruk te hoog is, kan dit leiden tot lekkages en schade aan de cv-ketel.
Vervang de waterpomp van uw Remeha cv-ketel om de 10 tot 15 jaar. De waterpomp is een belangrijk onderdeel van de cv-ketel en het vervangen ervan kan helpen om de efficiëntie van de cv-ketel te verbeteren.
Controleer regelmatig de thermostaat van uw Remeha cv-ketel. Als de thermostaat niet goed werkt, kan dit leiden tot problemen met de verwarming en warm water. Zorg ervoor dat de thermostaat goed is ingesteld en dat de batterijen regelmatig worden vervangen.
Houd de luchttoevoer van uw Remeha cv-ketel vrij van obstakels. Een geblokkeerde luchttoevoer kan leiden tot een slechte verbranding en een verminderde efficiëntie van de cv-ketel.
Laat uw Remeha cv-ketel controleren op eventuele lekkages. Lekkages kunnen leiden tot waterschade en de werking van de cv-ketel negatief beïnvloeden.

Door regelmatig onderhoud uit te voeren en deze tips te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw Remeha cv-ketel veilig en efficiënt blijft werken en dat u geen onnodige reparatiekosten heeft.

Remeha Tzerra Ace Servicemelding Resetten

R

Wanneer het tijd is voor een servicebeurt, zal het display van de ketel dit duidelijk aangeven. Om storingen tot een minimum te beperken, is het verstandig om gebruik te maken van de automatische servicemelding voor preventief onderhoud. De servicemelding geeft aan welke serviceset er nodig is voor de betreffende servicebeurt. Deze servicesets, genaamd A, B of C, zijn speciaal samengesteld door...

Het bedieningspaneel van de Remeha Avanta

H

Werking Het bedieningspaneel van de Remeha Avanta cv-ketel bevindt zich meestal aan de voorzijde van de ketel en is voorzien van verschillende knoppen en indicatielampjes. Hieronder volgt een algemene beschrijving van de verschillende onderdelen van het bedieningspaneel: Aan/uit-knop: Hiermee kunt u de cv-ketel in- of uitschakelen. Reset-knop: Deze knop wordt gebruikt om eventuele storingen te...

Zuinig afstellen van de Remeha Avanta

Z

Instellingen Om de Remeha Avanta cv-ketel zo zuinig mogelijk afstellen, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen. Hieronder vindt u enkele tips om de efficiëntie van de cv-ketel te verbeteren en energie te besparen. Hoog rendement gaswandketelAvanta 24c – 28c – 35c Beschrijving van de parameters Fabrieksinstelling Parameters wijzigen De bedieningsautomaat van de ketel is...

Instelling van de gas-/luchtverhouding Remeha Avanta

I

Inbedrijfstelling Hoog rendement gaswandketelAvanta 24c – 28c – 35c InhoudsopgaveInbedrijfstellingAlgemeenHydraulisch circuitElektrische aansluitingenInbedrijfstellingsprocedureGasinstellingen Algemeen Volg de stappen uit de volgende paragrafen voor de inbedrijfstelling van de ketel. WaarschuwingStel de ketel niet in bedrijf als de aangeboden gassoort niet overeenkomt met de...

Onderhoud Remeha Avanta

O

Inspectie -en onderhoud Remeha Avanta Om ervoor te zorgen dat je Remeha Avanta ketel veilig en efficiënt blijft werken, is het van groot belang om regelmatig inspectie en onderhoud uit te voeren. Hieronder staan enkele tips voor het inspecteren en onderhouden van je Remeha Avanta ketel: Regelmatige visuele inspectie is belangrijk voor de veiligheid en prestaties van je Remeha Avanta ketel...

Remeha Tzerra ace A02.46 storing

R

De storingscode Tzerra Ace A02.46 verwijst naar een probleem met de watertemperatuursensor van de Remeha Tzerra Ace CV-ketel. De watertemperatuursensor meet de temperatuur van het water dat door de CV-ketel stroomt. Als de sensor niet goed werkt of als er een probleem is met de bedrading naar de sensor, kan dit leiden tot de foutcode A02.46 op het display van de ketel. Mogelijke oorzaken van deze...

Remeha Tzerra ace A02-37 storing

R

Remeha Tzerra ace A02-37 storing

Remeha Tzerra ace A02-37 storing geeft een waarschuwing van de cv-ketel weer: de communicatie met een niet kritisch component is weggevallen. De SCB print kan niet gevonden worden. Dit kan komen door een:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren.

Defecte SCB print: vervang SCB print.

Remeha Tzerra ace A02-36 storing

R

Remeha Tzerra ace A02-36 storing

Remeha Tzerra ace A02-36 storing geeft een blokkering van de cv-ketel weer: de communicatie met een functioneel component is weggevallen. De SCB print kan niet gevonden worden. Dit kan komen door een:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren.

Defecte SCB print: vervang SCB print.