Instelling van de gas-/luchtverhouding Remeha Avanta

I

Inbedrijfstelling

Hoog rendement gaswandketel
Avanta

24c – 28c – 35c

Algemeen

Volg de stappen uit de volgende paragrafen voor de inbedrijfstelling van de ketel.

Waarschuwing
Stel de ketel niet in bedrijf als de aangeboden gassoort niet overeenkomt met de toegestane gassoorten.

Waarschuwing
Zorg dat de ketel spanningsloos is.

Waarschuwing
Voor toegestane gasdrukken, zie Toestelcategorie├źn, pagina 12.

 1. Open de hoofdgaskraan.
 2. Open de gaskraan van de ketel.
 3. Controleer de gasvoordruk op het meetpunt C van het gasblok. De gasdruk moet voldoen aan de vermelde druk op de typeplaat.
 4. Ontlucht de gastoevoerleiding door het meetpunt C op het gasblok los te schroeven.
 5. Schroef het meetpunt weer dicht wanneer de leiding voldoende ontlucht is.
 6. Controleer alle aansluitingen op gasdichtheid. De testdruk mag maximaal 60 mbar zijn.

Hydraulisch circuit

 1. Controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de manometerstaat aangegeven. Indien nodig: vul de CV-installatie bij.
 2. Controleer de sifon, deze moet tot aan de markeringsstreep gevuld zijn met schoon water.
 3. Controleer de waterzijdige aansluitingen op dichtheid.

Elektrische aansluitingen

 1. Controleer de elektrische aansluitingen.

Inbedrijfstellingsprocedure

Waarschuwing
De eerste inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.

 1. Open de hoofdgaskraan.
 2. Steek de stekker van de ketel in een geaard stopcontact.
 3. Open de gaskraan van de ketel.
 4. Stel de onderdelen (thermostaten, regeling) zodanig in dat er warmte wordt gevraagd.
 5. Het opstartprogramma begint en kan niet onderbroken worden.
  Tijdens de opstartcyclus geeft de display de volgende informatie:
  F :xx : Softwareversie
  P :xx : Parameterversie
  De versienummers worden afwisselend weergegeven.
 6. De ketel begint een automatische ontluchtingscyclus van circa 3 minuten. Dit herhaalt zich iedere keer als de voedingsspanning onderbroken is geweest.

De actuele bedrijfstoestand wordt op de display weergegeven:

De ketel is nu operationeel. De display toont O .
Fout tijdens opstartprocedure:

 • Op de display verschijnt geen informatie:
  • Controleer de netspanning
  • Controleer de hoofdzekeringen
  • Controleer zekeringen op de besturingsautomaat: (F1 = 2 AT, 230 V)
  • Controleer de aansluiting van het netsnoer op de connector X4 van de besturingsautomaat
 • Een fout wordt op de display weergegeven met een knipperende foutcode.
  • De betekenis van de storingscodes is terug te vinden in destoringstabel.
  • Druk op de toets R om de ketel opnieuw te starten.

Belangrijk
In de ECO-stand zal de ketel na CV-bedrijf niet blijven branden voor het snel verwarmen van tapwater.

Gasinstellingen

Voeg opmerking