CategoryStoringen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cv-ketel storingen kan vertonen. Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen:

Onderhoud: Gebrek aan onderhoud is een van de belangrijkste oorzaken van cv-ketel storingen. Het is belangrijk om de ketel regelmatig te laten onderhouden en schoonmaken om te voorkomen dat er zich problemen voordoen.
Drukproblemen: Als de druk in de cv-ketel te laag of te hoog is, kan dit problemen veroorzaken. Controleer de drukmeter op de ketel om te zien of de druk binnen het juiste bereik valt.
Thermostaatproblemen: Als de thermostaat niet goed werkt, kan dit leiden tot problemen met de cv-ketel. Controleer of de thermostaat goed is ingesteld en of de batterijen nog goed werken.
Verstopte leidingen: Als er leidingen verstopt zijn, kan dit de waterstroom belemmeren en problemen met de cv-ketel veroorzaken. Controleer of er geen verstoppingen zijn in de leidingen en reinig deze indien nodig.
Defecte onderdelen: Als er onderdelen van de cv-ketel kapot zijn, kan dit leiden tot storingen. Laat een erkende monteur de cv-ketel controleren en eventuele defecte onderdelen vervangen.

Als je cv-ketel storingen vertoont en je niet zeker weet wat het probleem is, is het altijd verstandig om een erkende monteur te raadplegen. Zij kunnen de cv-ketel grondig inspecteren en het probleem oplossen.

Intergas Code 5 storing: 5 Essentiële tips

I

Meestal duidt de Intergas code 5 storing op een probleem met de ontsteking van de cv-ketel. Er zijn diverse oplossingen mogelijk om dit probleem te verhelpen, zoals hieronder beschreven. De Intergas cv-ketels kunnen storingen vertonen met storing code 5, afhankelijk van het model en de instellingen van de cv-ketel. Storing code 5 bij een Intergas De afvoer van condens lijkt verstopt te zijn:...

Remeha Avanta bij storing

R

Bij storing Als de Remeha Avanta cv-ketel een storing aangeeft, is het belangrijk om snel actie te ondernemen om de veiligheid en efficiëntie van de ketel te waarborgen. Een storing kan verschillende oorzaken hebben, zoals een probleem met de watertemperatuur- of aanvoertemperatuursensor, ontsteking, waterdruk of ventilator. Als eerste stap is het belangrijk om de handleiding van de ketel te...

Remeha Avanta E13 storing

R

Remeha Avanta E13 storing Een Remeha Avanta E13 storing kan meerdere oorzaken hebben. Er kan een probleem zijn met de sensor, deze is niet of slecht aangesloten of er is een bedradingsfout. Controleer de aansluiting sensoren en de bedrading. Een E13 storing kan ook veroorzaakt worden door een defect automaat. Vervang de beveiligingsautomaat. De smeltbeveiliging van de warmtewisselaar kan...

Remeha Avanta E12 storing

R

Remeha Avanta E12 storing

Een Remeha Avanta E12 storing wordt weergegeven wanneer er problemen zijn met de warmteterugwinunit.

Controleer bij een E12 storing de aansluiting van de warmteterugwineenheid in verband met de parameter P22.

Remeha Avanta E10 storing : 6 essentiële tips

R

Oorzaak en oplossing van een Remeha Avanta E10 storing De Remeha Avanta E10 storing is een foutcode die aangeeft dat er een probleem is met de watertoevoer naar de ketel. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een verstopte leiding, een defecte Circulatiepomp, een gesloten afsluiter of een probleem met de waterdruk. Het is essentieel om de Remeha Avanta E10 storing zo snel...

Remeha Avanta E9 storing : 5 essentiële tips

R

Oorzaak en oplossing van een Remeha Avanta E9 storing Wanneer je te maken krijgt met een Remeha Avanta E9 storing, dan wijst dit op een probleem met de waterdruk in het verwarmingssysteem. Deze storing kan verschillende oorzaken hebben, zoals een defecte druksensor, een lek in het systeem of een probleem met de wateraanvoer. Gelukkig zijn er verschillende stappen die je kan ondernemen om deze...

Remeha Avanta E2 storing

R

Remeha Avanta E2 storing Een Remeha Avanta E2 storing heeft te maken met de Retourtemperatuur > Aanvoertemperatuur De E2 storing kan verschillende oorzaken hebben. Een te lage waterdruk en/of het waterpeil kan een een oorzaak zijn. Dit kan je nagaan door de waterdruk van de CV-installatie te controleren. Daarnaast kan een E2 storing ook veroorzaakt worden doordat er geen doorstroming plaats...

Remeha Avanta E8 storing

R

Remeha Avanta E8 storing Een Remeha Avanta E8 storing wordt veroorzaakt door een defecte ventilator. De E8 storing kan 2 oorzaken hebben. Bij de eerste oorzaak werkt de ventilator niet, controleer dan de goede werking en de bekabeling van de ventilator. Bij de tweede oorzaak stopt de ventilator niet of het weergegeven toerental is onjuist. Controleer dan wederom de goede werking en de bekabeling...