Remeha Avanta E2 storing

R

Remeha Avanta E2 storing

Een Remeha Avanta E2 storing heeft te maken met de Retourtemperatuur > Aanvoertemperatuur

De E2 storing kan verschillende oorzaken hebben.
Een te lage waterdruk en/of het waterpeil kan een een oorzaak zijn. Dit kan je nagaan door de waterdruk van de CV-installatie te controleren.

Daarnaast kan een E2 storing ook veroorzaakt worden doordat er geen doorstroming plaats vindt. Achterhaal deze oorzaak door de werking van de circulatiepomp van de CV-ketel te controleren: steek een schroevendraaier in de gleuf van de as van de circulatiepomp en draai de as meerdere malen van rechts naar links. Vervolgens controleer je de bedrading van de circulatiepomp.

Te veel lucht in de installatie kan eveneens een reden zijn voor een E2 storing. Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is.

Een laatste oorzaak van een Remeha Avanta E2 storing zijn problemen met de sensor.
Ga na of de sensor (goed) is aangesloten, controleer de bekabeling tussen de sensors en het bedieningspaneel.

Wellicht is er een afwijking in de sensor van de aanvoer- of retourtemperatuur. Deze oorzaak kan je achterhalen door de werking van alle sensors te controleren. Wanneer een defecte sensor gedetecteerd is, kan de weerstand bij verschillende temperaturen gecontroleerd worden met behulp van een multimeter met een juist meetbereik.
Een juiste weerstand van de sensor  is 12-15 kΩ bij 20-25°C.

Remeha Avanta E2 storing 1

Voeg opmerking