Remeha Avanta E10 storing : 6 essentiële tips

R

Oorzaak en oplossing van een Remeha Avanta E10 storing

De Remeha Avanta E10 storing is een foutcode die aangeeft dat er een probleem is met de watertoevoer naar de ketel.

Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een verstopte leiding, een defecte Circulatiepomp, een gesloten afsluiter of een probleem met de waterdruk.

Het is essentieel om de Remeha Avanta E10 storing zo snel mogelijk op te lossen, omdat deze storing kan leiden tot een verminderde werking van de ketel of zelfs tot beschadiging van de ketel als er onvoldoende water circuleert:

  1. Een gesloten of beperkte koudwatertoevoer naar de ketel, wat kan worden veroorzaakt door een afsluitklep die niet goed is geopend, een verstopte leiding of een probleem met de waterdruk.
  2. Een defecte waterdruksensor die de druk van het systeem niet goed meet, waardoor de ketel in de E10 storing gaat.
  3. Problemen met de waterdruk in het systeem, zoals een lekkage of een defecte expansievat.
    Als de waterdruk in orde is en de E10 foutcode blijft optreden, kan er sprake zijn van een defecte druksensor of een lek in het verwarmingssysteem.
  4. Daarnaast kan een E10 ook veroorzaakt worden doordat er geen doorstroming plaats vindt. Achterhaal deze oorzaak door de werking van de circulatiepomp van de CV-ketel te controleren.
  5. Een laatste oorzaak van een Remeha Avanta E10 storing is een verkeerde pompbekabeling: controleer de elektrische aansluitingen.

Om het probleem op te lossen, moet je eerst de oorzaak van het probleem achterhalen. Dit kan inhouden dat je de watertoevoer controleert, de waterdruksensor vervangt of de waterdruk in het systeem herstelt.

Remeha avanta pomp instellen

Remeha Avanta 24c - 28c - 35c
9 Circulatiepomp (CV)

De Remeha avanta is voorzien van een circulatiepomp. De pomp van de ketel is werkzaam op 2 standen.

Belangrijk
Met uitzondering van de Avanta 24c, de pomp werkt bij deze ketel op 1 stand.

De pompinstelling kan worden gewijzigd met parameter P24:

  • Indien er onvoldoende doorstroming in de radiatoren is of als deze niet volledig warm worden, kan de pompsnelheid verhoogd worden met behulp van parameter P24.
  • Indien er stromingsgeluiden in het systeem waarneembaar zijn, kan de pompsnelheid verlaagd worden met behulp van parameter P24 (eerst de CV-installatie ontluchten)
Is er spanning op het toestel?

Controleer dan de waterdruk (minimaal 1,5 bar). Hier vind je hoe je de waterdruk van je Remeha Avanta cv-ketel afleest. Vul de ketel bij tot maximaal 2 bar. Hier kun je zien hoe je de Remeha Avanta cv-ketel bijvult. Na het bijvullen van de Remeha Avanta moeten de radiatoren worden ontlucht. Hier vind je hoe je de radiatoren kunt ontluchten.

Is de waterdruk in orde?

Kijk dan of er een foutcode of bedrijfscode op het display van de Remeha Avanta ketel wordt weergegeven. Wordt er een bedrijfs- of foutcode weergegeven? Noteer deze en reset de ketel. Hier vind je hoe je de Remeha Avanta verwarmingsketel kunt resetten. De betekenis van de bedrijfscode of foutcode kun je hier vinden.bedrijfscode of foutcode.

Wordt er geen foutcode weergegeven?

Herstart dan de Remeha Avanta cv-ketel door deze te resetten. Hier vind je hoe je de ketel kunt resetten.

Remeha Avanta E10 storing

Voeg opmerking