Remeha Avanta schoonmaken warmtewisselaar

R

Remeha Avanta schoonmaken warmtewisselaar

Maak de Remeha Avanta warmtewisselaar schoon middels de volgende stappen:

Waarschuwing schoonmaken warmtewisselaar

1. De voorplaat-isolatieschijf is een belangrijk onderdeel voor de veilige werking van de ketel en moet daarom in een goede staat zijn. Een beschadigde voorplaat-isolatieschijf kan leiden tot rookgaszijdige lekkage.
– Controleer de voorplaat-isolatieschijf op scheurvorming, beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming. Vervang de voorplaat-isolatieschijf bij afwijkingen of twijfel.
– Voor een optimale veiligheid adviseren wij om de voorplaat-isolatieschijf elke 2 jaar te vervangen.
– Controleer of het gedeelte goed past en de juiste positie ten opzichte van de warmtewisselaar (concentrisch) heeft, alvorens terug te plaatsen.

Opgelet schoonmaken warmtewisselaar2. Controleer het isolerende gedeelte op de achterplaat van de warmtewisselaar op beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd, moet de gehele warmtewisselaar vervangen worden.
3. Ontkalk de warmtewisselaar om een optimale werking te verzekeren.
4. Reinig de binnenkant van de warmtewisselaar met een zachte borstel en verwijder het restafval door het voorzichtig met water weg te spoelen.

Remeha Avanta schoonmaken warmtewisselaar

Voeg opmerking