CategoryAvanta

Regelmatig onderhoud van uw Remeha Avanta cv-ketel is essentieel om ervoor te zorgen dat deze veilig en efficiënt blijft werken. Hieronder vindt u enkele tips voor het onderhouden van uw Remeha Avanta cv-ketel:

Laat jaarlijks een onderhoudsbeurt uitvoeren door een erkende monteur. Tijdens deze onderhoudsbeurt zal de monteur de ketel schoonmaken, de onderdelen inspecteren en eventuele problemen oplossen.
Controleer regelmatig de waterdruk van de cv-ketel en vul indien nodig bij. Een te lage waterdruk kan leiden tot problemen met de werking van de ketel.
Controleer regelmatig of de radiatoren en leidingen warm worden. Als dit niet het geval is, kan er sprake zijn van lucht in de leidingen. Laat de monteur dit controleren en eventueel verhelpen.
Controleer regelmatig de rookgasafvoer op eventuele verstoppingen of lekkages. Dit is belangrijk voor de veiligheid en efficiëntie van de ketel.
Vervang tijdig de filters in de ketel. Een verstopt filter kan leiden tot problemen met de werking van de ketel en een hoger energieverbruik.
Zorg ervoor dat de cv-ketel voldoende ventilatie heeft en niet wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld meubels.

Het is belangrijk om alleen een erkende en gecertificeerde monteur te laten werken aan uw Remeha Avanta cv-ketel. Zo weet u zeker dat het onderhoud op de juiste manier wordt uitgevoerd en dat uw ketel veilig en efficiënt blijft werken.

Remeha Avanta schoonmaken brander

R

Remeha Avanta schoonmaken brander
Remeha Avanta schoonmaken brander: houd bij het schoonmaken van de brander rekening met het volgende:
1. Maak de brander schoon met een zachte borstel.
2. Inspecteer de brander op eventuele beschadigingen of scheurtjes aan het oppervlak te detecteren. Vervang in geval van beschadigingen de brander.

Remeha Avanta vervangen ionisatie-/ontstekingselektrode

R

Remeha Avanta vervangen ionisatie-/ontstekingselektrode Remeha Avanta vervangen ionisatie-/ontstekingselektrode is nodig wanneer deze beschadigd of versleten is. Het vervangen van de ionisatie-/ontstekingselektrode doe je middels de volgende stappen: 1. Demonteer de kabelschoen van de elektrode en de aardingskabel Belangrijk De ontstekingskabel is aan de ontstekingselektrode bevestigd en mag dus...

Remeha Avanta controle en instelling verbranding

R

Remeha Avanta controle en instelling verbranding Remeha Avanta controle en instelling verbranding middels de volgende stappen: 1. Schroef de dop van het rookgasmeetpunt los.2. Steek de meetsensor van de rookgasanalysator in de meetopening. 3. Meet het percentage O2 in de rookgassen. Voer een meting uit bij vollast en laaglast. Belangrijk: metingen moeten gedaan worden zonder frontmantel. Kijk...

Ionisatiestroom meten van de Remeha Avanta

I

Ionisatiestroom meten van de Remeha avanta Als je de ionisatiestroom (FL) wilt controleren, volg dan deze stappen: Zoek de knop met het symbool “+” op het bedieningspaneel van het apparaat. Druk drie keer snel achter elkaar op de knop met het symbool “+”. Controleer de ionisatie in vollast en laaglast.De waarde is na 1 minuut stabiel. De afgelezen waarde van de...

Remeha Avanta controle thermische beveiliging

R

Remeha Avanta controle thermische beveiliging De Remeha Avanta thermische beveiliging controleren doe je middels de volgende stappen: Controleer allereerst of de thermische beveiliging is bevestigd. Wanneer de thermische beveiliging bevestigd is controleer je de voorplaat-isolatieschijf op scheurvorming, beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming. Bij afwijkingen of twijfel vervang de...