Remeha Avanta storing E1

R

Een storing E1 op een Remeha Avanta CV-ketel duidt op een probleem met de waterdruk in het systeem, terwijl een aanvoertemperatuur hoger dan de maximale werktemperatuur kan worden veroorzaakt door verschillende oorzaken.

Als u zowel een E1 storing als een aanvoertemperatuur hoger dan de maximale werktemperatuur heeft, kan het zijn dat de ketel oververhit raakt als gevolg van een lage waterdruk in het systeem, waardoor de circulatiepomp van de ketel harder moet werken om het water door het systeem te laten circuleren en de gewenste temperatuur te bereiken.

Om deze problemen op te lossen, moet u eerst de waterdruk van de ketel controleren en ervoor zorgen dat deze op het juiste niveau is (meestal tussen 1,5 en 2 bar). Als de druk te laag is, moet u de ketel bijvullen met water via de vulkraan, die zich meestal onder de ketel bevindt.

Als de waterdruk correct is, moet u de oorzaak van de oververhitting van de ketel achterhalen. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder vuil of verstoppingen in het verwarmingssysteem, een defecte thermostaat, circulatiepomp, druksensor, of een verkeerde instelling op de thermostaat of de ketel zelf.

De waterdruk en/of waterpeil zijn te laag

Als uw Remeha Avanta CV-ketel een E1 storing aangeeft en de waterdruk en/of het waterpeil te laag zijn, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Controleer de waterdruk: Controleer de waterdruk van de CV-ketel en vul indien nodig bij. De optimale waterdruk voor een Remeha Avanta CV-ketel is tussen de 1,5 en 2 bar. Als de waterdruk te laag is, kan de CV-ketel niet goed functioneren en kan er een E1 storing optreden.
 2. Controleer het waterpeil: Controleer of er voldoende water in het expansievat zit en vul indien nodig bij. Het expansievat moet gevuld zijn met water om de waterdruk op peil te houden.
 3. Controleer op lekkages: Controleer of er geen lekkages zijn in het systeem, zoals lekkende leidingen, radiatoren of koppelingen. Lekkages kunnen leiden tot verlies van water en druk in het systeem, waardoor een E1 storing kan optreden.
 4. Ontlucht het systeem: Als er lucht in het systeem zit, kan dit leiden tot verlies van druk en een E1 storing veroorzaken. Ontlucht daarom het systeem zoals beschreven in de handleiding van de CV-ketel.

Als het probleem blijft bestaan, is het aan te raden om een erkende monteur te raadplegen om het probleem te achterhalen en op te lossen.

Geen doorstroming

Om de werking van de circulatiepomp van een verwarmingsketel te controleren, is het aan te raden om de volgende stappen te volgen:

 1. Controleer of de stekker van de pomp goed is aangesloten en of de bedrading in orde is.
 2. Schakel de CV-ketel in en zet de thermostaat op een hogere temperatuur om de pomp te activeren.
 3. Luister naar het geluid van de pomp om te controleren of deze draait.
 4. Controleer of er water door de leidingen stroomt.
 5. Als de pomp niet draait, controleer dan of er spanning op de pomp staat met behulp van een multimeter.
 6. Als er geen spanning op de pomp staat en de bedrading in orde is, kan het zijn dat de pomp defect is en moet deze worden vervangen.

Als u twijfelt over het controleren van de werking van de circulatiepomp van uw verwarmingsketel, raadpleeg dan een erkende monteur.

Te veel lucht

Als uw Remeha Avanta CV-ketel een E1 storing aangeeft en er sprake is van te veel lucht in het systeem, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Ontlucht het systeem: Zet de thermostaat op de laagste stand en wacht tot de ketel is afgekoeld. Open daarna alle radiatoren en wacht tot er water uitkomt. Sluit daarna elke radiator af, beginnend bij de laagst gelegen radiator en werk omhoog tot de hoogst gelegen radiator. Hierdoor wordt de lucht uit het systeem geduwd.
 2. Controleer de waterdruk: Als de waterdruk te laag is, kan er lucht in het systeem komen. Controleer daarom de waterdruk en vul indien nodig bij. De optimale waterdruk voor een Remeha Avanta CV-ketel is tussen de 1,5 en 2 bar.
 3. Controleer de expansievat: Een defect expansievat kan ook bijdragen aan een teveel aan lucht in het systeem. Controleer daarom of het expansievat nog goed functioneert en vervang deze indien nodig.
 4. Laat de CV-ketel onderhouden: Een goed onderhouden CV-ketel kan problemen met lucht in het systeem voorkomen. Laat uw CV-ketel daarom regelmatig onderhouden door een erkende monteur.

Als het probleem met te veel lucht in het systeem blijft bestaan en de E1 storing aanhoudt, is het aan te raden om een erkende monteur te raadplegen om het probleem te achterhalen en op te lossen.

Afwijking van de sensor van de aanvoer- of retourtemperatuur

Als uw Remeha Avanta CV-ketel een E1 storing aangeeft als gevolg van een afwijking van de sensor van de aanvoer- of retourtemperatuur, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Controleer de aanvoer- en retourtemperatuur: Controleer of de aanvoer- en retourtemperatuur van de CV-ketel correct zijn. Als de temperaturen afwijken van de normale waarden, kan er een probleem zijn met de sensor.
 2. Controleer de sensor: Controleer of de sensor van de aanvoer- of retourtemperatuur correct is geplaatst en of er geen vuil of andere obstakels in de buurt zijn die de werking kunnen beïnvloeden. Reinig de sensor indien nodig en plaats deze opnieuw op de juiste manier.
 3. Controleer de bedrading: Controleer of de bedrading van de sensor correct is aangesloten op de printplaat van de CV-ketel en of er geen beschadigingen of losse verbindingen zijn. Herstel eventuele beschadigingen en zorg ervoor dat de bedrading goed is aangesloten.
 4. Vervang de sensor: Als de sensor defect is en niet kan worden gerepareerd, moet deze worden vervangen. Raadpleeg hiervoor een erkende monteur en zorg ervoor dat de nieuwe sensor correct is geplaatst en aangesloten.

Als het probleem met de sensor blijft bestaan en de E1 storing aanhoudt, is het aan te raden om een erkende monteur te raadplegen om het probleem te achterhalen en op te lossen.

Remeha Avanta storing E1