Remeha Tzerra ace A02-33 storing

R

Remeha Tzerra ace A02-33 storing

Remeha Tzerra ace A02-33 storing wordt weergegeven wanneer het automatisch bijvullen van de installatie te lang duurt. Het automatisch bijvullen wordt gestopt.

De maximale tijd voor het automatisch bijvullen van de installatie is overschreden, dit kan veroorzaakt worden door:

  • Er is geen of te lage waterdruk in de wateraanvoerleiding: controleer of de hoofdwaterkraan goed geopend is.
  • Er is waterlekkage in de cv-ketel of de installatie: controleer de cv-ketel en de installatie op lekkage.
  • Controleer of de maximale tijd voor het bijvullen passend is voor de installatie: controleer parameter AP069.
  • Controleer of de maximale waterdruk voor het bijvullen passend is voor deze installatie: controleer parameter AP070.
    Info

    Belangrijk Het drukverschil tussen de minimale (parameter AP006) en de maximale (parameter AP070) waterdruk moet wel groot genoeg zijn om een te korte tijd tussen twee vulpogingen te voorkomen.

  • De kraan van de automatische bijvulinrichting is defect: vervang de bijvulinrichting.
Remeha Tzerra ace A02-33 storing

Voeg opmerking