Documentation

Remeha Tzerra ace A02-34 storing

R

Remeha Tzerra ace A02-34 storing Remeha Tzerra ace A02-34 storing wordt weergegeven wanneer het automatisch niet wordt gestart, omdat de tijd tussen twee vulpogingen te kort is. De installatie moet te snel weer bijgevuld worden door de automatische bijvulinrichting. Mogelijke oorzaken: Er is waterlekkage in de cv-ketel of de installatie: controleer de cv-ketel en de installatie op lekkage. De...

Remeha Tzerra ace A02-33 storing

R

Remeha Tzerra ace A02-33 storing Remeha Tzerra ace A02-33 storing wordt weergegeven wanneer het automatisch bijvullen van de installatie te lang duurt. Het automatisch bijvullen wordt gestopt. De maximale tijd voor het automatisch bijvullen van de installatie is overschreden, dit kan veroorzaakt worden door: Er is geen of te lage waterdruk in de wateraanvoerleiding: controleer of de...

Remeha Tzerra Ace A02.06 storing : Opgelost!

R

Remeha Tzerra Ace A02.06 storing Als u een storing op uw Remeha Tzerra Ace A02.06 ketel heeft en wordt gewaarschuwd dat de waterdruk lager is dan de minimale vereiste druk, dan is het zeer waarschijnlijk dat de waterdruk van uw cv-ketel te laag is. Om Tzerra Ace A02.06 op te lossen, moet u de waterdruk controleren en indien nodig bijvullen. Zo zorgt u ervoor dat uw Remeha Tzerra Ace-ketel...

Remeha Tzerra ace A00-42 storing

R

Remeha Tzerra ace A00-42 storing

Remeha Tzerra ace A00-42 storing wordt weergegeven wanneer de waterdruksensor wordt verwacht maar niet is gedetecteerd.

Oorzaken van weergave ‘waterdruksensor niet gedetecteerd’ op de cv-ketel kunnen zijn:– Waterdruksensor is niet aangesloten: sluit de sensor aan– Waterdruksensor is niet correct aangesloten: sluit de sensor correct aan.

Remeha Tzerra ace A00 34 storing

R

Remeha Tzerra ace A00 34 storing

Remeha Tzerra ace A00 34 storing wordt weergeven wanneer er een buitentemperatuursensor wordt verwacht maar niet is gedetecteerd.

Oorzaken waardoor een buitensensor van de cv-ketel niet kan worden gedetecteerd kunnen zijn:– De buitensensor is niet aangesloten: sluit de sensor aan– De buitensensor is niet correct aangesloten: sluit de sensor correct aan.

Remeha Avanta inbedrijfstelling na onderhoud

R

Remeha Avanta inbedrijfstelling na onderhoud

Remeha Avanta inbedrijfstelling na cv-ketel onderhoud:

1. Controleer de waterdruk van de cv-ketel.2. Vul de installatie met water.3. Ontlucht de installatie.4. Vul eventueel water bij.5. Controleer de gas- en wateraansluitingen op dichtheid.6. Neem de cv-ketel weer in bedrijf.