CV ketel

C

Remeha Tzerra ace A02-33 storing

R

Remeha Tzerra ace A02-33 storing Remeha Tzerra ace A02-33 storing wordt weergegeven wanneer het automatisch bijvullen van de installatie te lang duurt. Het automatisch bijvullen wordt gestopt. De maximale tijd voor het automatisch bijvullen van de installatie is overschreden, dit kan veroorzaakt worden door: Er is geen of te lage waterdruk in de wateraanvoerleiding: controleer of de...

Remeha Tzerra ace A00-42 storing

R

Remeha Tzerra ace A00-42 storing Remeha Tzerra ace A00-42 storing wordt weergegeven wanneer de waterdruksensor wordt verwacht maar niet is gedetecteerd. Oorzaken van weergave ‘waterdruksensor niet gedetecteerd’ op de cv-ketel kunnen zijn: – Waterdruksensor is niet aangesloten: sluit de sensor aan – Waterdruksensor is niet correct aangesloten: sluit de sensor correct aan...